Ryggraden i byggverk

Vår spisskompetanse ligger i kombinasjonen av teoretisk kunnskap og praktisk innsikt. Vi er opptatt av å forstå hva som skjer på en byggeplass, forstå tømmermannens hverdag og utfordringer.
Kjernevirksomheten er produksjon av trekonstruksjoner, takstoler og takverk samt et variert tilbud av tekniske tjenester innen byggfaget.
test2015
Vi skaper fremtidens konstruksjonsløsninger i tre!
Jatak

Forespørsel

Bestilling

Vi skaper fremtidens konstruksjonsløsninger i tre!
Jatak

{{adresse1:html}}

Forespørsel

Bestilling

Vi skaper fremtidens konstruksjonsløsninger i tre!
Jatak

{{adresse1:html}}

Forespørsel

Bestilling