Ryggraden i byggverk

Vår spisskompetanse ligger i kombinasjonen av teoretisk kunnskap og praktisk innsikt. Vi er opptatt av å forstå hva som skjer på en byggeplass, forstå tømmermannens hverdag og utfordringer.
Kjernevirksomheten er produksjon av trekonstruksjoner, takstoler og takverk samt et variert tilbud av tekniske tjenester innen byggfaget.
test2015
Vi skaper fremtidens konstruksjonsløsninger i tre!
Jatak


avd. KVERNELAND
Kalbergveien 1
4355 Kverneland

Tlf: [+47] 51 77 80 30
E-post: post@jatak-jtt.no
 

Forespørsel

Bestilling

Vi skaper fremtidens konstruksjonsløsninger i tre!
Jatak


avd. KVERNELAND
Kalbergveien 1
4355 Kverneland

Tlf: [+47] 51 77 80 30
E-post: post@jatak-jtt.no
 

Forespørsel

Bestilling

Vi skaper fremtidens konstruksjonsløsninger i tre!
Jatak


avd. KVERNELAND
Kalbergveien 1
4355 Kverneland

Tlf: [+47] 51 77 80 30
E-post: post@jatak-jtt.no
 

Forespørsel

Bestilling