jtt_cut_white1120

Ryggraden i byggverk

Vår spisskompetanse ligger i kombinasjonen av teoretisk kunnskap og praktisk innsikt. Vi er opptatt av å forstå hva som skjer på en byggeplass, forstå tømmermannens hverdag og utfordringer.
Kjernevirksomheten er produksjon av trekonstruksjoner, takstoler og takverk samt et variert tilbud av tekniske tjenester innen byggfaget.
test2015