jtt_cut_white1120

Bygningselement

Jæren Treteknikk AS leverer bygningselementer til alle bygninger i tre og ifyllingselement/fasadeelement til bygninger i betong.
Bygningselementer leveres som kaldelement og kan leveres både som yttervegger, innvendige bærevegger, etasjeskiller og tak.
Grunnlaget for leveransen er tegninger og opplysninger fra kunde og prosjektering fra Jæren Treteknikk AS.
Prosjektering blir utført med grunnlag i til en hver tid gjeldende forskrifter og Norsk Standard
 

Leveransens innhold

Yttervegger leveres i 3 alternative ferdiggrader:

Alt. 1: Bindingsverk, utvendig vindtettplate inkl. eventuell ekstra vindsperre og utlekting for kledning.

Alt. 2: Alternativ 1 med tillegg av montering av vindu med utvendig tetting av dette

Alt. 3: Alternativ 2 med tillegg av utvendig kledning og utvendig belistning av dører/vinduer.

Innvendige bærevegger leveres med kun bindingsverk
Etasjeskiller leveres  med bjelker og gulvspon inkludert nødvendig bæring
Tak leveres med sperr, undertak og sløyfer inkludert nødvendig bæring
Utfresing for spikerslag blir utført ved forespørsel.
Bygningselementene blir lastet på bil og levert byggeplass i henhold til monteringsrekkefølge.
Monteringstegninger følger med leveransen til byggeplass.

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema, 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger. Minimumskrav til tegninger er målsatt yttermål, høydemål på snitt, vindu- og dørplassering i yttervegg og vindu- og dørstørrelser. I tillegg byggebeskrivelse og eventuelt vindusskjema og byggedetaljer dersom dette foreligger. Henvisning til mottatt pristilbud.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

I tillegg til leveransen til byggeplass vil kunde i forkant av dette få tilsendt et sett monteringstegninger for kontroll og for å gjøre seg kjent med konstruksjonene.
Dersom ønskelig kan kunde avtale gjennomgang av prosjektet i forkant av leveransen.
Alle konstruksjoner/dimensjoner er kontrollert og i henhold til myndighetenes krav.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter fast pris gitt i eget pristilbud.

Kontakt

Jan Reidar Meland
Jan Reidar Meland
Avd. leder Tekniske Tjenester
Mobil:976 50 668