jtt_cut_white1120

Konstruksjonspakker (Precut)

Jæren Treteknikk AS leverer konstruksjonspakker til alle bygninger i tre.
En konstruksjonspakke består av alle deler til bærende konstruksjoner i en bygning over fundament. 
Det være seg yttervegger, innvendige bærevegger og gulv og tak med tilhørende dragere/søyler.
Grunnlaget for leveransen er tegninger og opplysninger fra kunde og prosjektering fra Jæren Treteknikk AS. Prosjektering blir utført med grunnlag i til en hver tid gjeldende forskrifter og Norsk Standard
Jæren Treteknikk AS er CE-godkjent som produsent av takstoler og benytter kun sertifiserte leverandører av trelast og spikerplater.

Leveransens innhold

Konstruksjonsdelene blir kappet på nøyaktige lengder med grunnlag i mottatte tegninger/opplysninger..
Alle konstruksjonsdeler blir nummerert med samme nummer som på monteringstegninger.
Alle sviller blir nummerert for plassering i bygget og merket for plassering av stendere og dører/vinduer. Plassering av stendere kan freses ned i svill ved forespørsel.
Utfresing for spikerslag blir utført ved forespørsel.
Konstruksjonsdelene blir pakket for enkelt å kunne finne fram til på byggeplass.
Monteringstegninger følger med leveransen til byggeplass.

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema, 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger og i tillegg dwg og IFC-filer av tegningene dersom dette foreligger.
Minimumskrav til tegninger er målsatt yttermål, høydemål på snitt, vindu- og dørplassering i yttervegg og vindu- og dørstørrelser. I tillegg byggebeskrivelse og eventuelt vindusskjema og byggedetaljer dersom dette foreligger. Eventuell henvisning til mottatt pristilbud
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

I tillegg til leveransen til byggeplass vil kunde i forkant av dette få tilsendt et sett monteringstegninger for kontroll og for å gjøre seg kjent med konstruksjonene.
Dersom ønskelig kan kunde avtale gjennomgang av prosjektet i forkant av leveransen.
Alle konstruksjoner/dimensjoner er kontrollert og i henhold til myndighetenes krav.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste eller til fast pris gitt i eget pristilbud.

Kontakt