jtt_cut_white1120

Forskalingsløsninger

Jæren Treteknikk AS leverer forskalingsløsninger i henhold til kundens behov.
Forskalingsløsninger kan brukes til bygging av bruer, tuneller og andre betongkonstruksjoner.
Forskalingsløsningene blir produsert som understøttelse/bæring av forskaling.
Grunnlaget for leveransen er tegninger og opplysninger fra kunde og prosjektering fra Jæren Treteknikk AS.
Prosjektering blir utført med grunnlag i til en hver tid gjeldende krav.
 

Leveransens innhold

Forskalingsløsningen blir lastet på bil og levert byggeplass i henhold til monteringsrekkefølge.
Monteringstegninger følger med leveransen til byggeplass.

Krav til underlag (fra kunde)

Spørsmål via telefon eller mail der problemstilling er klart definert.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

I tillegg til leveransen til byggeplass vil kunde i forkant av dette få tilsendt et sett monteringstegninger for kontroll og for å gjøre seg kjent med konstruksjonene.
Alle konstruksjoner/dimensjoner er kontrollert og i henhold til myndighetenes krav.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter fast pris gitt i eget pristilbud.

Kontakt

Tomasz Dabrowski
Tomasz Dabrowski
Konstruktør
Mobil:480 89 373