jtt_cut_white1120

Generell kapping

Tjenesten består i kapping av alle typer trekonstruksjoner på oppdrag fra kunde.
Grunnlaget for tjenesten er beskrivelse fra kunde.

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema og tegninger/beskrivelse påført nøyaktige dimensjoner og lengdemål.
Henvisning til eventuelt mottatt pristilbud.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter fast pris gitt i eget pristilbud eller etter medgått tid.

Kontakt

Arne Myklebust
Arne Myklebust
Produksjon
Mobil:970 42 522

Kontakt

Jan Reidar Meland
Jan Reidar Meland
Avd. leder Tekniske Tjenester
Mobil:976 50 668