jtt_cut_white1120

Gitterkonstruksjoner

Jæren Treteknikk AS leverer gitterbjelker til etasjeskiller og takkonstruksjoner for alle typer bygg.
Gitterbjelker har gode lyd- og svingningsegenskaper i tillegg til god brannmotstand som gjør dem godt egnet til bruk i etasjeskillet.
Gitterbjelker er godt egnet til å skjule eventuell bæring og skjult føring av ventilasjonsrør.
Gitterbjelker kan brukes til takkonstruksjon både som luftet tak og kompakt tak. Kan også leveres med fall på tak.
Grunnlaget for leveransen er tegninger og opplysninger fra kunde og prosjektering fra Jæren Treteknikk AS. Prosjektering blir utført med grunnlag i til en hver tid gjeldende forskrifter og Norsk Standard
Jæren Treteknikk AS er CE-godkjent som produsent av takstoler og benytter kun sertifiserte leverandører av trelast og spikerplater.
Jæren Treteknikk AS har aktuell sentralgodkjenning for sine leveranser.

Leveransens innhold

Gitterbjelkene blir pakket i monteringsrekkefølge og klargjort for heising opp på svill.
Monteringstegninger følger med leveransen til byggeplass.

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema og tegninger påført nødvendige opplysninger for prosjektering.
Eventuell henvisning til mottatt pristilbud.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

I tillegg til leveransen til byggeplass vil kunde i forkant av dette få tilsendt et sett monteringstegninger for kontroll og for å gjøre seg kjent med konstruksjonene.
Alle konstruksjoner/dimensjoner er kontrollert og i henhold til myndighetenes krav.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste eller til fast pris gitt i eget pristilbud.

Kontakt

Geir Bukneberg
Geir Bukneberg
Avd. leder Konstruksjon
Mobil:922 47 624