jtt_cut_white1120

Støyskjerming

Jæren Treteknikk AS leverer støyskjerming i henhold til kundens behov.
Leveransen består av ferdig produserte elementer eller kappet og levert i løse deler.
Grunnlaget for leveransen er tegninger og opplysninger fra kunde og prosjektering fra Jæren Treteknikk AS.
 

Leveransens innhold

Elementene blir lastet på bil og levert byggeplass i henhold til monteringsrekkefølge.
Ferdigkappet løse deler blir nummerert og pakket i henhold til monteringstegninger.
Monteringstegninger følger med leveransen til byggeplass.

Krav til underlag (fra kunde)

Formell bestilling med tegninger, materialbeskrivelse og detaljer som viser oppbygning.
Henvisning til mottatt pristilbud.

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

I tillegg til leveransen til byggeplass vil kunde i forkant av dette få tilsendt et sett monteringstegninger for kontroll og for å gjøre seg kjent med konstruksjonene.
Dersom ønskelig kan kunde avtale gjennomgang av prosjektet i forkant av leveransen.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter fast pris gitt i eget pristilbud.

Kontakt

Kontakt

Jan Reidar Meland
Jan Reidar Meland
Avd. leder Tekniske Tjenester
Mobil:976 50 668