jtt_cut_white1120

Takstoler

Jæren Treteknikk AS leverer takstoler til takkonstruksjon for alle typer bygg, alt etter kundens behov.
Grunnlaget for leveransen er tegninger og opplysninger fra kunde og prosjektering fra Jæren Treteknikk AS. Prosjektering blir utført med grunnlag i til en hver tid gjeldende forskrifter og Norsk Standard.
Jæren Treteknikk AS er CE-godkjent som produsent av takstoler og benytter kun sertifiserte leverandører av trelast og spikerplater.
Jæren Treteknikk AS har aktuell sentralgodkjenning for sine leveranser.

Leveransens innhold

Takstolene blir pakket i monteringsrekkefølge og klargjort for heising opp på svill.
Utfresing for spikerslag blir utført ved forespørsel.
Monteringstegninger følger med leveransen til byggeplass.

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema, tegning og/eller beskrivelse av konstruksjonsdata.
Eventuell henvisning til mottatt pristilbud.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

I tillegg til leveransen til byggeplass vil kunde i forkant av dette få tilsendt et sett monteringstegninger for kontroll og for å gjøre seg kjent med konstruksjonene.
Alle konstruksjoner/dimensjoner er kontrollert og i henhold til myndighetenes krav.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste eller til fast pris gitt i eget pristilbud.

Kontakt

Geir Bukneberg
Geir Bukneberg
Avd. leder Konstruksjon
Mobil:922 47 624