jtt_cut_white1120

Arbeidstegninger

Arbeidstegninger er plan- og snittegning i målestokk 1:50 til bruk for utførende tømrer/byggmester under oppføring av bygg. 
Arbeidstegningen danner også grunnlag for prosjekteringen til andre fag i byggeprosessen. Det være seg betongarbeid, rørlegger, elektriker, konstruksjon av bærende trekonstruksjoner, ventilasjon etc. Grunnlag for arbeidstegningene er godkjente byggesøknadstegninger for prosjektet.
 

Tjenestens innhold

Arbeidstegningene utføres i målestokk 1:50. Plantegninger inneholder mållinjer for utvendige konstruksjonsmål, innvendige vegger, dør- og vindusplassering, trappeåpning og skorstein. Alle dør- og vindusstørrelser og brystningshøyde vinduer målsettes.
I tillegg tegnes følgende inn: plassering av kjøkkeninnredning, baderominnredning, garderobeskap, baderominstallasjoner, vaskerominstallasjoner, varmtvannsbereder og ventilasjonsaggregat.
Snitt tegninger inneholder takvinkel og konstruksjonsmål for gesimshøyde, etasjehøyder, knevegghøyde for yttervegger, høyde overkant dør- og vindusåpninger, tykkelse etasjeskillere og utstikk gesims.
Arbeidstegningene påføres tekst som henviser til konstruksjonsmål

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema og godkjente byggesøknadstegninger (fasadetegninger, plantegninger og snitt tegninger).
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Tegninger i målestokk 1:50  som inkluderer målsatt fundamentplan, diverse etasjeplaner og snittegning.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
Dersom Jæren Treteknikk AS søker om ansvarsrett for tjenesten tilkommer det et tillegg i henhold til gjeldende prisliste.

Kontakt