jtt_cut_white1120

Brannprosjektering

Tjenesten består av en prosjekteringsrapport (Brannteknisk konsept)  som beskriver bygningens konsept for sikkerhet ved brann. 
Rapporten dokumenterer hvilke krav hovedutformingen av bygningen må tilfredsstille for å ivareta funksjonskravene i plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift.  Det blir fastsatt ytelseskrav til passive og aktive brannverntiltak, bygningsutforming,  konstruksjoner og installasjoner. Det vil si at det blir definert årsaken til brannkravet, hvilke brannkrav som gjelder for hvilke konstruksjoner og produkter og hvilke krav som stilles til rømning, redning og brannslukking.
Disse retningslinjene skal ivaretas med hensyn til detaljprosjektering og utførelse.
I tillegg til rapporten blir det også henvist til preaksepterte løsninger som kan brukes for å tilfredsstille kravene. Jæren Treteknikk AS kan ta prosjekteringsansvar for tjenesten.

Tjenestens innhold

Rapporten beskriver de branntekniske løsninger på ytelsesnivå som må ivaretas i den videre detaljprosjekteringen av bygget. Det vil si at rapporten beskriver hvor i bygningen det stilles brannkrav, til hvilke bygningsdeler det stilles brannkrav og hvilke brannkrav som må tilfredsstilles. Rapporten beskriver også hvilke krav som stilles til rømning og hvilke krav som stilles til røykvarsler og brannslukking og hvordan dette kan løses. Som vedlegg til rapporten følger tegninger som viser hvor i bygningen det er brannkrav og rømningsveier for bygningen. 

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema, 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger,
situasjonskart som viser avstander til nabogrense og bygning på naboeiendom og reguleringsplan for området.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Kunde vil få tilsendt brannkonsept med tegningsvedlegg i tillegg til henvisning til preaksepterte løsninger og eventuelt søknad om ansvarsrett for prosjekteringen.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert med fast pris i henhold til gjeldende prisliste
Dersom Jæren Treteknikk AS søker om ansvarlig prosjekterende for tjenesten tilkommer et tillegg i henhold til gjeldende prisliste.

Kontakt

Jan Reidar Meland
Jan Reidar Meland
Avd. leder Tekniske Tjenester
Mobil:976 50 668