jtt_cut_white1120

Byggesøknadstegninger

Byggesøknadstegninger er fasade-, plan- og snittegning i målestokk 1:100. Inkludert i tjenesten er også plassering av hus på tomt med terrenglinjer. 
Grunnlag for tegningene er tegningsskisse fra kunde. Tegningene brukes av kunde som vedlegg til byggesøknad mot kommunen. Ved forespørsel kan også dør-/ og vindusskjema leveres.
 

Tjenestens innhold

Byggesøknadstegningene utføres i målestokk 1:100.

Fasadetegninger viser kledning på yttervegger og taktekking. Det er påført himmelretning.

Plantegninger inneholder mållinjer for utvendige konstruksjonsmål. Dør- og  vindusmål i yttervegger settes på. Snusirkel tegnes inn når krav.
I tillegg vil følgende tegnes inn: plassering av kjøkkeninnredning, baderominnredning, garderobeskap, baderominstallasjoner, vaskerominstallasjoner, varmtvannsbereder, ventilasjonsaggregat, skorstein med ovn og møblement.
Snitt tegninger  inneholder takvinkel og  nettomål for gesimshøyde, etasjehøyder, knevegghøyde for yttervegger, høyde overkant dør- og vindusåpninger,  utstikk gesims og bredde loft  med høyde 1,90 meter.
Terrenglinjer viser høyde eksisterende terreng og ferdig terreng.

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt  bestillingsskjema, tegningsskisse og stikningsdata for tomten av eksisterende terreng.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Tegninger i målestokk 1:100 som inkluderer fasadetegninger og målsatte etasjeplaner og snittegning.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.

Kontakt