jtt_cut_white1120

Energimerking

I «Energimerkeforskriften» stilles det krav til at det for alle boliger som skal selges eller leies ut skal foreligge en energiattest. 
Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter (bokstav) og en oppvarmingskarakter (farge). Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er og blir beregnet ut fra energibruken for boligen. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Det er eier av boligen som plikter å legge fram energiattest for kjøper eller leietaker.  For nye boliger stilles det krav til at energimerkingen skal utføres av ekspert.

Tjenestens innhold

Energimerkingen vil bli utført med grunnlag i energiberegningen av boligen med tillegg av opplysninger om type energiforsyning som er installert i boligen og resultat av eventuell tetthetsmåling. Energimerkingen vil resultere i en energiattest som vil være en dokumentasjon på energikarakteren og oppvarmingskarakteren for boligen. I tillegg vil det bli laget en xml-fil til bruk i myndighetenes registreringssystem på internett.

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema for energimerking og 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger. Fasadetegninger må være påført himmelretning.
Dersom energiberegningen allerede er utført av Jæren Treknikk AS : utfylt bestillingsskjema for energimerking og  dokumentasjon på eventuell tetthetsmåling.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Kunde vil få tilsendt sammendrag av forutsetninger som er lagt til grunn for energimerkingen vedlagt rapporter i pdf-format som dokumenterer energikarakter og oppvarmingskarakter i tillegg til xml-fil.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert med fast pris eller etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.

Kontakt

Jan Reidar Meland
Jan Reidar Meland
Avd. leder Tekniske Tjenester
Mobil:976 50 668