jtt_cut_white1120

Energirådgivning

Tjenesten utføres i forbindelse med oppgradering og etterisolering av eksisterende boliger. 
Tjenesten består i å utarbeide energimerke før oppgradering starter og deretter anbefale tiltak for å oppnå ønsket nivå.
Jæren Treteknikk AS er godkjent hos Enova til å kunne hjelpe kunde å søke om pengestøtte for bygningsmessige tiltak og selve rådgivingen.
For å få støtte til rådgivingen hos Enova må søknad om dette være godkjent før rådgivingen starter.
Uavhenging av Enova`s støtteordninger, vil rådgivingen danne et godt grunnlag for utførelsen av tiltak som er planlagt gjennomført på boligen.

Tjenestens innhold

Kartlegging av eksisterende bolig med utarbeidelse av energimerke for boligbygningen. Kartleggingen vil kreve befaring og samtale med tiltakshaver i boligen. Utarbeidelse av rapport med anbefaling av tiltak for å kunne oppå ønsket isolasjonsverdi på bygget samlet.
Etter gjennomføring av tiltakene kreves det verifisering av faktisk utførte tiltak utført som befaring for å få utbetalt eventuelt omsøkt støtte fra Enova.
En vil da få opprettet nytt energimerke etter utførte tiltak.

Krav til underlag (fra kunde)

Kunde vil få tilsendt rapport av forutsetninger som er lagt til grunn i anbefalinger som dokumenterer beregningen.

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Kunde vil få tilsendt rapport av forutsetninger som er lagt til grunn i anbefalinger i pdf-format som dokumenterer beregningen.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.

Kontakt

Jan Reidar Meland
Jan Reidar Meland
Avd. leder Tekniske Tjenester
Mobil:976 50 668