jtt_cut_white1120

Kalkulasjon /pristilbud

Jæren Treteknikk AS kan ved forespørsel gi pristilbud på alle typer konstruksjoner, produkt  og tjenester som er i Jæren Treteknikk AS sitt leveransesortiment.
Pristilbudet vil stå fast så fremt det ikke er gjort endringer fram til bestilling eller det er gått så lang tid mellom tilbud og bestilling at det vil tilkomme en prisøkning.
 

Tjenestens innhold

Kalkulasjon/prising utføres med grunnlag i tegninger og/eller opplysninger fra kunde.
Jæren Treteknikk AS ivaretar forskrifter og beregner i henhold til Norsk Standard. 

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt skjema for prisforespørsel, tegninger og ellers opplysninger som er viktige for at grunnlaget for prisen blir riktig.

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Kunde vil få tilsendt et pristilbud, eventuelt et kostnadsoverslag, med tilhørende beskrivelse av hva som er inkludert i prisen.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir ikke fakturert

Kontakt