jtt_cut_white1120

SØKNAD OM SENTRAL GODKJENNING

Tjenesten består i å hjelpe kunde med å søke om sentral godkjenning første gang, søke om fornyelse av eksisterende sentral godkjenning eller søke om endring av eksisterende sentral godkjenning. 
Søknaden utføres elektronisk på Direktoratet for Byggkvalitet sin nettside.

Tjenestens innhold

Tjenesten består i å gi råd til kunde for hvilken informasjon som må være på plass for å kunne utføre søknaden. Ved komplett informasjonsgrunnlag vil Jæren Treteknikk AS utføre den elektoniske søknadsprosessen.

Krav til underlag (fra kunde)

Følgende må være på plass før søknad kan sendes: Organisasjonsnummer (som automatisk gir opplysninger om firmaet og organisasjonsform) hvilke godkjenningsområde det skal søkes om, ansattes utdanning, referanseprosjekt, organisasjonsplan, styringssystem og diverse obligatoriske og valgte vedlegg til søknad.
Kunde må gi en skriftlig bekreftelse på søknaden før søknad blir sendt.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Kunden vil ca. fire uker etter innsendt søknad få svar fra Direktoratet for Byggkvalitet.
Dersom søknaden blir godkjent vil kunde etter kort tid få tilsendt godkjenningen pr. post.
Dersom søknaden ikke blir godkjent vil Jæren Treteknikk AS være behjelpelig med ny søknad med eventuell ny informasjon.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert  etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.

Kontakt

Jan Reidar Meland
Jan Reidar Meland
Avd. leder Tekniske Tjenester
Mobil:976 50 668