jtt_cut_white1120

Teknisk rådgiving

Teknisk rådgivning er en tjeneste der kunde tar kontakt med spørsmål som gjelder bygningsfysikk og/eller enkle spørsmål vedrørende. lyd- og brannproblematikk.
Det være seg  fuktproblematikk, tetthetsproblematikk, luftingsproblematikk, energispørsmål eller liknende og løsninger brukt til lyd- og brann konstruksjoner.
Kommunikasjonen forgår via telefon eller mail. All rådgivning skal kunne dokumenteres.
 

Tjenestens innhold

Teknisk rådgivning  består i å være behjelpelig overfor kunde med tekniske løsninger som er anbefalt av Sintef Byggforsk, løsninger som har Teknisk Godkjenning og  løsninger som er testet og godkjent fra diverse leverandører, såkalte preakstepterte løsninger. 

Krav til underlag (fra kunde)

Spørsmål via telefon eller mail der problemstilling er klart definert.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Kunde vil få svar med anbefalte løsninger via telefon uten å få tilsendt dokumentasjon eller få svar med anbefalte løsninger via mail med vedlagt dokumentasjon.

Hvordan faktureres tjenesten

Dersom tidsforbruket  for rådgivningen inkludert dokumentasjon overstiger en time vil tjenesten bli fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.

Kontakt

Jan Reidar Meland
Jan Reidar Meland
Avd. leder Tekniske Tjenester
Mobil:976 50 668